Välkommen
Vad är stress?
Elwans verktyg
 - Stressprofil
 - Rosenmetoden
 - Andningsmassage
 - Medicinsk yoga
 - Hälsoprofilbedömning
 - Hälsokontroll
 - Kost och näring
Om Elwan
Länkar
Kontakta mig

Hälsoprofilbedömning  HPBLivsstilsförändring

För att uppmå bättre hälsa måste många människor förändra sin livsstil. Livsstilen är den avgörande faktorn för människans hälsa. Hälsoprofilbedömning HPB är den ledande metoden för att motivera människor till förändringar i livsstilen.


Medvetandegöra kommunikation

HPB är i första hand en metod på individnivå för att motivera människor till förändringar i livsstilen. Genom personligt samtal, under tystnadsplikt, medvetandegörs egenansvaret för individens hälsa och personliga utveckling.

HPB är också en utmärkt metod på gruppnivå där syftet är att kunna ge företaget underlag för speciella friskvårdsinsatser, t.ex att öka de anställdas motionsvanor.

Då det finns väl dokumenterat att strategiskt friskvårdsarbete ger mellan 3-6 gånger satsade pengar tillbaka.

HPB vilar på en väl beprövad erfarenhet och har sin tvärvetenskapliga grund i en väl utvecklad beteendemedicinsk teori, en bred internationell forskning och i Malmgrens och Anderssons egen forskning.

I en hälsoprofilbedömning möter du en kunnig medmänniska som:

  • Får dig att se det som redan är positivt i din livssituation och livsstil
  • Vägleder dig att rätt förstå och ärligt besvara även komplexa och känsliga frågor
  • Hjälper dig att se dina möjligheter inför en önskad livsstilsförändring
  • Mäter ditt skelett för bedömningav om du ev. väger för lite eller för mycket
  • Via ett konditionstest på låg belastning hjälper dig att förstå varför din arbetsdag känns lätt eller tung
  • Utifrån upplevd hälsa, mätdata och hälsovanor kan diskutera dels tänkbara olika hälsoprogram, dels om du ev. behöver någon medicinsk kontakt.
  • Inspirerar dig att arbeta vidare med förändringsblanketten; "Min framtida Hälsoprofil" och på så sätt tar egenansvar för din framtida hälsa.