Välkommen
Vad är stress?
Elwans verktyg
 - Stressprofil
 - Rosenmetoden
 - Andningsmassage
 - Medicinsk yoga
 - Hälsoprofilbedömning
 - Hälsokontroll
 - Kost och näring
Om Elwan
Länkar
Kontakta mig
.

Välkommen till din coach i livsstil 

Jag vill arbeta med dig som människa på olika plan. Utifrån dina speciella behov kan jag erbjuda en rad olika behandlingsformer (se mina verktyg).

Detta gör jag framförallt utifrån att jag är medmänniska, coach i både livsstil och stress. Min utgångspunkt är att vi tillsammans skall få dig att stanna upp, ta reda på vad vi kan förändra i ditt liv, allt detta i syfte att Du skall må bättre och förhoppningsvis hitta tillbaka till en bättre livsglädje i livet.

Att vara en aktiv engagerad människa, med familj, barn, karriär, olika föreningsuppdrag, mm, och samtidigt ha en önskan/förhoppning om en välmående kropp, tar både tid och kraft. En del har uppfattningen att detta är en omöjlig ekvation. Jag vill visa dig att även den mest stressade personen, har mycket att vinna på att ta sig tiden att se om sitt eget välbefinnande. Många känner sig otillräckliga i dagens samhälle, samtidigt som man lider av ständig tidsbrist, på grund av omgivningens behov och krav. Oftast kommer dock dessa krav från oss själva, där vi tror att det är omgivningen som ställer dessa på oss, men där det i själva verket är vi själva som skapar och formulerar dessa. Frustrationen som uppstår utifrån de egna kraven, kan sänka den mest positiva och livsbejakande människan

Den självpåtagna stress som vi upplever att vi lever under, gör att det oftast blir minimal tid över för det viktigaste kapitalet som varje människa själv ansvarar för, det vill säga den egna kroppen. Det sk ekorrhjulet är välkänt för de flesta! Det jag vill med mina olika behandlingar är att bromsa hjulet och visa på möjligheter att komma ur detta eller att åtminstone minska hastigheten/stressen i tillvaron.

Sömnen är en oerhört bra barometer på hur det står till med hälsan och välbefinnandet. Att inte ha en god nattsömn, vakna tröttare på morgonen, än när man lägger sig, är ingen bra grund till återhämtning och uppbyggnad av sin kropp. På sikt kan du som människa förbrukas och det kan leda till icke önskvärda reaktioner i kroppen.

Tack och lov har vi en förstående och förlåtande kropp, som i många år håller ställningarna och upprätthåller balansen. Men allt eftersom åren går och kroppens maskineri körs på högvarv, börjar kroppen ge signaler om subtila och odefinierbara missnöjen (symtom), som accelererar när de inte uppmärksammas och åtgärdas.

Det som kan vara svårt att veta, är när systemet börjar överhettas. Vi vet heller inte hur länge systemet klarar av alla olika påfrestningarna. Det vi däremot vet, är att om vi inte tar detta på allvar, så säger kroppen förr eller senare ifrån. Då kan bli att söka sig till sjukvården, med tillhörande mer eller mindre akuta åtgärder. Alternativet på detta scenario, är att istället utnyttja den valfrihet som alla vi människor har och välja andra vägar för att vårda vår kropp.

Jag vill med mina olika behandlingar ge möjligheter att undvika besök i den traditionella sjukvården. Det låter enkelt, men det är inte så konstigt som det låter! En omläggning av livsstil, innan skadorna blivit för stora, är oftast genomförbara med ganska små medel. I mitt sätt att coacha, tar vi de små stegen till ett högre välbefinnande.   

Jag vill därför att vi tillsammans undersöker vad just du kan tänkas behöva ha i form av förändringar, som i sin tur skall leda fram till ett ökat välbefinnande och en bättre hälsa.

Min övertygelse om att alla människor med små medel kan nå stora resultat, är din garanti för ett lyckat resultat. Låt oss därför träffas och se vad just du kan ha för behov till förändringar!

Välkommen att kontakta din livsstilscoach!