Välkommen
Vad är stress?
Elwans verktyg
 - Stressprofil
 - Rosenmetoden
 - Andningsmassage
 - Medicinsk yoga
 - Hälsoprofilbedömning
 - Hälsokontroll
 - Kost och näring
Om Elwan
Länkar
Kontakta mig

Om Elwan

Elwan är ett enpersonsföretag som drivs av mig; Elin Wallin. Min verksamhet riktar sig både till mindre och medelstora företag och privatpersoner. Jag lyder strikt under sekretess och tystnadsplikt. Mina kunder är ansvarsförsäkrade.


Utbildningar

- Certifierad konsult för att utföra Profdoc profiler (tidigare SMC-profiler) 
- Certifierad Rosenterapeut vid Axelsons Gymnastiska Institut Stockholm
- Certifierad Hälsoprofilbedömare  steg 1 och 2 enl Stråkenshus
- Auktoriserad  Andningsmassör enl. Lotorpsmetoden
- Utbildad på IMY institutet för medicinsk yoga i Stockholm
- Certifierad Qi gong instruktör utbildad på Tai Chi akademien
- Legitimerad sjuksköterska med Socialstyrelsens godkännande att utföra   
  provtagning  i eget  företagande.
-Diplomerad Näringsrådgivare

Min bakgrund

Som sjuksköterska med många års arbete i akutsjukvård, öppenvård och företagshälsovård har jag fått en bred erfarenhet, en stor kunskapsbank och stor människokännedom.

I samband med att jag startandet mitt företag för elva år sedan  har mitt intresse  för hälsofrågor, livsstil och stressrelaterade besvär såväl privat som i arbetssituation bara ökat. I min verksamhet finns en bredd för att både kunna mäta nivån av stress och ohälsa med hjälp av olika analys- och mätinstrument för att sedan därefter kunna erbjuda ett flertal åtgärdsprogram eller behandlingar.

Min erfarenhet vilar å ena sidan på akademiska utbildningar på olika platser i landet och å andra sidan på livets egen skola.  I mitt arbete har jag träffat många människor med olika sorters bekymmer och problem. Jag har lärt mig att se individens speciella möjigheter och behov samt inspirera individen att orka jobba vidare med sig själv.

Jag finns också som medmänniska och/eller rådgivare i frågor som rör både kropp och själ.
 

   Elin Wallin
   Hälsa, livsstil och stresscoach